VÝHODY EXTERNÍHO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

*  Úspora na mzdových nákladech – výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy  účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet 35% sociální a zdravotní pojištění organizace.

*  Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže.

*  Úspora za školení vlastních zaměstnanců.

*  Úspora za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace.

Účetnictví jednoduché a podvojené

Účetní a ekonomické poradenství

Mzdy

AURIGA - účetnictví s.r.o., Radlická 738/36, 150 00 Praha 5 604346708